Marcel Fraij

Ontwikkelaar, Vakdocent

Hij heeft wel een speelveld in z’n hoofd, en er wordt in ieder geval iets gemaakt, maar dat is het dan ook wel qua beperkingen in zijn lessen. Kunstdocent/Docent FIX Maakonderwijs Marcel Fraij is de laatste die zijn leerlingen gaat vertellen wat ze moeten doen. Is ie zo gewend, want hij had de mazzel dat in zijn geboortedorp alleen een Freinetschool aanwezig was. Inderdaad, de onderwijsvorm waarbij ervaringen en zelfstandigheid van kinderen het uitgangspunt van de lessen vormen. Marcel ging ‘heel goed’ op die speciale manier van leren. Het liet hem niet meer los, ook niet na een vervolgopleiding aan het Grafisch Lyceum en de Haagse Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten waar hij de richting fotografie koos.

Zijn hele bagage wat betreft pedagogiek, didactiek en werk- en instructievormen wordt nu ingezet om de interesse van àlle leerlingen te vangen. Een van de belangrijkste tricks is volgens Marcel inhaken op de belevingswereld van de kinderen. Wat houdt hen op dat moment bezig? Maakt niet uit wat het onderwerp is, Marcel gebruikt dat in zijn lesuurtje. En dan het gebeurt het wonder: leerlingen krijgen het idee dat ze hun eigen les inkleuren. Niemand heeft het gevoel een opdracht uit te moeten voeren, nee, ze voelen als het ware de noodzaak om zich te uiten. Precies wat je hebben moet voor een open mind en onorthodoxe oplossingen. En een doordachte eigen mening, niet te vergeten.

En Marcel? Die vindt daar niets van. Die observeert alleen. Want wie zonder oordeel voor de klas staat, en de juiste vragen stelt, prikkelt de makers om na te denken over hun eigen werk. Ooit gedacht dat de wereld mooier en leerlingen blijer kunnen worden door vragen te stellen? Maak het mee met Marcel.

Back To Top