Disclaimer

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door FIX Maakonderwijs. Wij gaan uiterst zorgvuldig te werk om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze website correct is en correct wordt weergegeven. Niettemin geeft FIX Maakonderwijs geen garantie met betrekking tot volledigheid, juistheid of nauwkeurigheid van de inhoud van deze website en eventuele inhoud van links.

Deze website bevat mogelijk hyperlinks naar andere sites. FIX Maakonderwijs niet verantwoordelijk voor en kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en regelgeving van deze sites.

FIX Maakonderwijs is niet aansprakelijk voor schade hoe dan ook ontstaan welke voortvloeit uit het verkrijgen of niet verkrijgen van toegang tot deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot virussen die van invloed zijn op uw computerapparatuur, netwerk, software of data.

Constateert u onverhoopt onvolledigheden en/of fouten op deze website, dan stellen wij het op prijs als u deze aan ons meldt, bij voorkeur via info@fixmaakonderwijs of anders via:

FIX Maakonderwijs p/a Cultuurhuis Heemskerk
Maerten van Heemskerckplein 5
1964 EZ Heemskerk

0251 – 836003

Back To Top