Over FIX Maakonderwijs

We leven in een maatschappij die steeds sneller digitaliseert en waarin technologie de norm is geworden. Tegelijkertijd zien veel mensen technologie als iets dat moeilijk en ongrijpbaar is, waardoor er steeds meer afstand ontstaat tussen hedendaagse producten of processen en haar gebruikers. Om deze kloof te dichten heeft Nederland burgers nodig met vaardigheden van en voor de 21ste eeuw. Het is van belang dat kinderen naast mediawijsheid en informatica ook andere vaardigheden leren die onmisbaar zijn in deze tijd: van oplossingsgericht denken en creativiteit tot ondernemen en samenwerken.

Cultuurhuis Heemskerk, Centrum voor de Kunsten Beverwijk en Techport hebben de handen ineengeslagen met het doel maakonderwijs te introduceren bij basisscholen in de IJmond. Maakonderwijs is leren (door te) maken, verbindt creativiteit met technologie en staat volledig in het teken van onderzoekend en ontwerpend leren.

Door zelf te onderzoeken hoe iets gemaakt is of gemaakt zou kunnen worden, leer je problemen oplossen, de wereld beter begrijpen én deze te beïnvloeden. Op deze manier leidt ‘maken’ tot nieuwe kennis, inzichten en interesse in de eindeloze mogelijkheden van techniek.

FIX wil iedere leerling en groepsleerkracht de betekenis van maakonderwijs laten ervaren door:

  • Het openbreken van de ‘black box’ van de hedendaagse technologie
  • De leerling bewust te maken van de rol die media en technologie spelen in het dagelijks leven, de directe leefomgeving en binnen de kunst
  • De leerling aan te zetten tot onderzoek, experiment en reflectie
  • De leerling creativiteit te leren benutten om nieuwe inzichten te verwerven en nieuwe toepassingen te ontwerpen voor maatschappelijke vraagstukken
  • De leerkracht kennis, vaardigheden en inspiratie te geven hoe ze kunst, media en technologie als creatief medium binnen hun eigen lessen kunnen inzetten
Back To Top