Wat is het warm! Groep 1 & 2

Eén van de belangrijkste zorgen in de hedendaagse wereld is klimaatverandering. De aarde warmt op en als we dit niet tegenhouden heeft dat in de toekomst verregaande gevolgen voor mens, dier en natuur.

In deze lessenserie onderzoeken kleuters wat zij kunnen doen als de aarde opwarmt en het ontzettend warm is. Hoe kun je dan toch goed afkoelen zonder de natuur verder uit balans te brengen?

We doen wetenschappelijke proefjes om te onderzoeken hoe het lichaam kan worden afgekoeld en bekijken welke oplossingen de natuur zelf bedenkt om plant en dier koel te houden. De leerlingen ontwerpen een afkoelpak, geïnspireerd op hun onderzoek en voorbeelden uit de natuur, waarbij ze vooral gebruikmaken van hun eigen fantasie en het magisch denken dat kleuters eigen is. In deze pakken poseren ze tijdens de laatste les in een bijzonder warme fotoshoot!

Doelgroep:

PO groep 1 & 2

Wereld van Techniek:

Hi-tech & Science

Aantal lessen:

6 + startworkshop & evaluatie leerkrachten

Lesduur:

60 minuten

Uitvoering:

Vakdocent i.s.m. groepsleerkracht

Locatie:

Op school, in eigen klaslokaal

Prijs:

Lessen:  €394,80 per klas
Startworkshop: €180 per school
Materiaal: €5 per leerling
Reiskosten: €13,80 per dag 

Overig:

Eindpresentatie met ouders als publiek wordt aangeraden

Back To Top